suchonice suchonice

18. 5. Nataša

Zítra: Ivo
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony > Zákony

Zákony


Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
Usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
Zákon č. 106/1999 Sb.  O svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 500/2004 Sb. 

Správní řád

Zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
Zákon č. 71/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
Zákon č. 131/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
Zákon č. 565/1990 O místních poplatcích
Zákon č. 200/1990 O přestupcích
Zákon č. 283/2001 Stavební zákon 
Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
Zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
Zákon č. 98/2000 Sb. O ochraně osobních údajů
Zákon č. 134/2016 Sb.  O veřejných zakáchkách
Zákon č. 237/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 14/2017 Sb.

...kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění pozdějcíh předpisů a další související zákon

Zákon č. 110/2019 Sb.

O zpracování osobních údajů

Zákon č. 541/2020 Sb.

O odpadech

Zákon č. 543/2020 Sb.

O výrobcích s ukončenou životností

Zákon č. 159/2006 Sb.

O střetu zájmů

Zákony pro lidi

Sbírka zákonů Ministerstva vnitra


Nenalezeny žádné záznamy.