suchonice suchonice

22. 6. Pavla

Zítra: Zdeňka
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

Dokumenty vydané obecním úřadem je možné si fyzicky prohlédnout v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.

Sbírka právních předpisů

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Změnová obecně závazná vyhláška obce Suchonice č. 6.2023, kterou se mění OZV č.1.2023 ze dne 30. 8. 2023 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.pdf

Obecně závazná vyhláška obce Suchonice č. 5.2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf

Obecně závazná vyhláška obce Suchonice č. 4.2023 o místním poplatku ze psů.pdf

Obecně závazná vyhláška obce Suchonice č. 3.2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf

Obecně závazná vyhláška obce Suchonice č. 1_2023 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.pdf

1. 1. 2024

 

1. 1. 2024

1. 1. 2024

1. 1. 2024

1. 1. 2024

Obecně závazná vyhláška obce Suchonice č. 02_2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf

1. 9. 2023

Obecně závazná vyhláška 12022 o místní poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf

1. 1. 2023

OZV obce Suchonice 2-2021.pdf

1. 1. 2022

OZV obce Suchonice 1-2021.pdf

1. 12. 2021

obecně závazná vyhláška č. 2-2020.pdf

1.1.2021

obecně závazná vyhláška č.1-2020.PDF

1.8.2020
 obecně závazná vyhláška 3-2019.PDF 1.1.2020
 obecně závazná vyhláška 2-2019.PDF 1.1.2020
 obecně závazná vyhláška 1-2019.PDF 1.1.2020
 obecně závazná vyhláška č.1-2018. 1.1.2019
 obecně závazná vyhláška 1-2017. 1.1.2018
obecně závazná vyhláška 1-2016. 1.1.2017 
obecně závazná vyhláška 1-2015. 1.1.2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 1.1.2015 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 1.1.2015 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 1.1.2014 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

1.1.2013 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon