suchonice suchonice

22. 6. Pavla

Zítra: Zdeňka
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Současnost

Současnost

Život v obci

Historická část obce  je tvořena zástavbou selských usedlostí. Novou zástavbu tvoří několik rodinných domků a dvoupodlažní bytovka. V současné době zde žije 185 obyvatel. V obci se nachází Mateřská škola, kterou navštěvují převážně děti z okolních vesnic. V obci je knihovna, obecní úřad s  požární zbrojnicí, opravená sokolovna pro účely sportovní a kulturní. Každoročně zde probíhá řada kulturně společenských akcí. Již tradičně je to dětský den, loučení s prázdninami, závody jednotek dobrovolných hasičů, rozsvícení vánočního stromu, setkání seniorů a další. Ve zdejším chrámu sv. Václava  probíhají jednou za 14 dní sobotní bohoslužby.  Zástavba je zasazena do Tršické pahorkatiny pod kopcem Příhonem.

Doprava

Obcí prochází komunikace III.třidy 43620. Veřejnou hromadnou dopravu zajišťuje  Arriva Morava a.s. na autobusových linkách Olomouc-Nelešovice-Tršice a  Přerov-Kokory-Tršice,Lipňany.  Obcí prochází významná cyklistická trasa a dostupné jsou také zajímavé trasy turistické.

Aktivity obyvatel obce

  • Sbor dobrovolných hasičů
  • Členství obce v MAS Hanácké Království
  • Členství obce v mikroregionu Království

Projekty a záměry

Obec má vybudovanou dešťovou kanalizaci, telefonní kabelovou síť a plynovod. V obci se nachází opravená sokolovna, kde je možno zahrát si stolní tenis a věnovat se cvičení. V budově obecního úřadu je vybavená posilovna.

V letech 2010 a 2011 obec provedla opravu budovy mateřské školy, která spočívala v modernizaci interiéru budovy-sociálního zařízení, osvětlení, vytápění, výměně podlah atd. Na budově proběhla výměna okapů a svodů. V příštích letech se obec chce zaměřit na zhotovení fasády budovy mateřské školy a zbudování dětského hřiště na přilehlém pozemku.

Obec Suchonice využila v roce 2011  dotačního titulu na vybudování dětského hřiště vedle prodejny. Obec dotaci obdržela z Ministerstva pro místní rozvoj a již v létě si děti užívaly nového dětského hřiště, které se skládá z herních prvků z kvalitního akátového dřeva.

Obec Suchonice má ve výhledu vypracování nového územního plánu, veřejného osvětlení, vybudování hřiště pro děti do 15 let, vybudovat vlastní vodovod.