suchonice suchonice

Fulltextové vyhledávání

13. 4. Aleš

Zítra: Vincent
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Suchonice

2. Důvod a způsob založení

Obec Suchonice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

Mateřská škola
Knihovna
JSDH obce Suchonice

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Suchonice
  Suchonice č.p.29
  783 57 Tršice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Suchonice
  Suchonice č.p.29
  783 57 Tršice

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 585 957 179
  mobilní telefon: 725 131 070

 • 4.5 Čísla faxu

  není

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.suchonice.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 ID datové schránky

  k3zasgs

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 0000001801709399 / 0800

6. IČ

44936362

7. DIČ

CZ44936362 nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

                   žádné rozhodnutí doposud nebylo vydáno

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje,

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2020.PDF

výroční zpráva za rok 2019.PDF

výroční zpráva za rok 2018.PDF

 

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Rok 2018

žádost 1-2018.PDF

Rok 2019

žádost 1-2019.PDF

žádost 2-2019.PDF

odpověď na žádost.PDF

zápis z 2. zasedání 15.12.2014.pdf

zápis z 2. zasedání dne 17.12.2018.pdf

zápis z 3. zasedání dne 29.1.2019.pdf

zápis z 3. zasedání dne 5.2.2015.pdf

zápis z 4. zasedání dne 11.4.2019.pdf

zápis z 4. zasedání dne 23. 3.2015.pdf

zápis z 5. zasedání dne 19.6.2019.pdf

zápis z 5. zasedání dne 21.5.2015.pdf

zápis z 6. zasedání dne 10.9.2019.pdf

zápis z 6. zasedání dne 23.6.2015.pdf

zápis ze 7.zasedání dne 17.7.2015.pdf

zápis ze 8.zasedání dne 8.10.2015.pdf

zápis ze 9.zasedání dne 16.11.2015.pdf

zápis ze 10.zasedání dne 21.12.2015.pdf

zápis z 11. zasedání ze dne 25.2.2016.pdf

zápis z 12.zasedání dne 23.5.2016.pdf

zápis z 13. zasedání dne 11.7.2016.pdf

zápis ze 14.zasedání ze dne 6.10.2016.pdf

zápis ze 15.zasedání ze dne 5.1.2017.pdf

zápis ze 16.zasedání ze dne 3.4.2017.pdf

zápis z 17. zasedání dne 27.6.2017.pdf

zápis z 18. zasedání dne 18.9.2017.pdf

zápis z 19. zasedání dne 4.12.2017.pdf

zápis z 20. zasedání dne 22.1.2018.pdf

Zápis z 21.zasedání ze dne 18.4.2018.pdf

zápis z 22. zasedání dne 21.5.2018.pdf

zápis z 23. zasedání dne 27. 6.2018.pdf

zápis z 24. zasedání dne 17.9.2018.pdf

zápis z ustavujícího zasedání 2.11.2018.pdf

zápis z 2. zasedání dne 17.12.2018.pdf

zápis z 3. zasedání dne 29.1.2019.pdf

zápis z 4. zasedání dne 11.4.2019.pdf

zápis z 5. zasedání dne 19.6.2019.pdf

zápis z 6. zasedání dne 10.9.2019.pdf

žádost 3-2019.PDF 

odpověď na žádost 3-2019.PDF 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: