suchonice suchonice

Fulltextové vyhledávání

15. 10. Tereza

Zítra: Havel
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Suchonice

2. Důvod a způsob založení

Obec Suchonice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

Mateřská škola
Knihovna
JSDH obce Suchonice

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Suchonice
  Suchonice č.p.29
  783 57 Tršice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Suchonice
  Suchonice č.p.29
  783 57 Tršice

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 585 957 179
  mobilní telefon: 725 131 070

 • 4.5 Čísla faxu

  není

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.suchonice.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 ID datové schránky

  k3zasgs

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 0000001801709399 / 0800

6. IČ

44936362

7. DIČ

CZ44936362 nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

                   žádné rozhodnutí doposud nebylo vydáno

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje,

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

výroční zpráva za rok 2018.PDF

výroční zpráva za rok 2017.PDF

výroční zpráva za rok 2016.PDF

výroční zpráva za rok 2015.pdf

výroční zpráva za rok 2014.pdf

výroční zpráva za rok 2013

výroční zpráva za rok 2012

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

žádost 1-2017.PDF

žádost 2-2017.PDF

žádost 3-2017.PDF

žádost 4-2017.PDF

žádost 5-2017.PDF

žádost 6-2017.PDF

Rok 2018

žádost 1-2018.PDF

Rok 2019

žádost 1-2019.PDF

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: