suchonice suchonice

18. 5. Nataša

Zítra: Ivo
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Suchonice

2. Důvod a způsob založení

Obec Suchonice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Suchonice
  Suchonice č.p.29
  783 57 Suchonice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Suchonice
  Suchonice č.p.29
  783 57 Suchonice

 • 4.3 Úřední hodiny

  Základní informace

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 585 957 179
  mobilní telefon: +420 725 131 070

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.suchonice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Suchonice
  Suchonice č.p.29
  783 57 Suchonice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  starosta@suchonice.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  k3zasgs

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1591130003/5500

6. IČO

44936362

7. DIČ

CZ44936362 Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Další povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace

Rok 2018

Žádost 1-2018

Rok 2019

Žádost 1-2019

Žádost 2-2019

Odpověď na žádost

Žádost 3-2019

Odpověď na žádost 3-2019

Rok 2022

- žádost o informace č. 12022 - anonymizované.pdf

odpověď na žádost o informace č. 12022 - anonymizované.pdf

 

- žádost o informaci č. 22022 - anonymizované.pdf

odpověď na žádost o informace č. 22022 - anonymizované.pdf

Rok 2023

- Žádost o informace č. 12023 - anonymizované.pdf

Odpověď na žádost o informace č. 12023 - anonymizované.pdf.pdf

Rok 2023

- Odpověď na žádost o informace č.12024 - anonymizovaná.pdf

 

Informace o výsledcích odpadového hospodářství obce Suchonice

Rok 2023

Informace o výsledcích odpadového hospodářství obce Suchonice za rok 2023.pdf

Rok 2022 

Informace o výsledcích odpadového hospodářství obce Suchonice za rok 2022.PDF

Rok 2021

Informace o výsledcích odpadového hospodářství obce Suchonice za rok 2021.pdf