suchonice suchonice

22. 7. Magdaléna

Zítra: Libor
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Aktuality v okolí > Stavební práce - plánované uzavírky silnic

Stavební práce - plánované uzavírky silnicDatum konání:
22.9.2024

Vážení občané,

chtěli bychom Vás touto cestou informovat o plánovaných úplných uzavírkách silnic II/436 ul. Tršická, III/4364 ul. Na Vrchu, ul. Dražka a silnice III/4365 ul. Lipňanská a místních komunikací v Přerově, MČ Penčice při akci „Kanalizace Penčice“ v termínu od 2. 2. 2024 do 22. 9. 2024.

Dotčené linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920510, 920513 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

Termín 1:   2. 2. 2024 – 18. 2. 2024 – silnice III/4364 ul. Na Vrchu, ul. Dražka

Termín 2: 19. 2. 2024 – 28. 3. 2024 – silnice III/4364 ul. Na Vrchu, ul. Dražka; II/436 ul. Tršická (od křiž. se silnicí III/4365 ul. Lipňanská směr Tršice)

Termín 3: 29. 3. 2024 –   7. 4. 2024 – II/436 ul. Tršická (od křiž. se silnicí III/4365 ul. Lipňanská směr Tršice)

Termín 4:   8. 4. 2024 – 28. 4. 2024 – II/436 ul. Tršická (od křiž. se silnicí III/4367 ul. K Buku směr Tršice) 

Termín 5: 29. 4. 2024 –   2. 6. 2024 – II/436 ul. Tršická centrum (u Hasičské Zbrojnice směr Přerov) a směr Tršice (od křiž. se silnicí III/4367 ul. K Buku)

Termín 6:   3. 6. 2024 –   4. 8. 2024 – II/436 ul. Tršická centrum (u Hasičské Zbrojnice – křiž. MK ul. Ke Koupališti)

Termín 7:   5. 8. 2024 – 22. 9. 2024 – II/436 ul. Tršická centrum (křiž. MK ul. Ke Koupališti – křiž. se silnicí III/4365 ul. Lipňanská)

Termín 8:   5. 2. 2024 –   4. 3. 2024 – MK ul. Ke Koupališti

Termín 9:   4. 3. 2024 – 29. 3. 2024 – MK ul. U Kostela 

 

Návrh řešení dopravní obslužnosti po dobu trvání úplné uzavírky:

V termínu 1: 2. 2. 2024 – 18. 2. 2024 – silnice III/4364 ul. Na Vrchu, ul. Dražka – současná uzavírka

 

Linka 920510

Spoje č. 23 a 30 budou vedeny ve svých trasách s obsluhou zastávek dle platného JŘ, a s možností otáčení v obci Penčice.

 

Linka 920513

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům (spoje  č. 39, 41, 43, 44, 46, 200, 201, 204, 213, 216, 217, 218, 219), které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou v Penčicích ul. Dražka – vpravo MK okolo zemědělského statku – Penčice, Penčičky ul. Tršická do stávající zastávky Přerov,Penčice,Penčičky náves (na silnici II/436) a dále ve svých trasách směr Tršice dle platného JŘ.

 

Zastávka Přerov,Penčice,Penčičky náves (směr Nelešovice) na silnici III/4364 ul. Na Vrchu nebude obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce Přerov,Penčice,Penčičky náves (na silnici II/436 ul. Tršická).

Zastávka Přerov,Penčice,Penčičky náves (směr Tršice) na silnici II/436 ul. Tršická bude obsluhována ve stávající poloze bez omezení.

 

V důsledku vedení spojů dotčené linky objízdnou trasou je nutné počítat s jejich zpožděním přibližně do 5 minut.

 

 

V termínu 2: 19. 2. 2024 – 28. 3. 2024 – silnice III/4364 ul. Na Vrchu, ul. Dražka; II/436 ul. Tršická (od křiž. se silnicí III/4365 ul. Lipňanská směr Tršice)

 

Silnice III/4364 ul. Na Vrchu, ul. Dražka

 

Linka 920510

Spoje č. 23 a 30 budou vedeny ve svých trasách s obsluhou zastávek dle platného JŘ, a s možností otáčení v obci Penčice.

 

Linka 920513

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům (spoje  č. 39, 41, 43, 44, 46, 200, 201, 204, 213, 216, 217, 218, 219), které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou v Penčicích okolo zemědělského statku – Penčice, Penčičky ul. Tršická do stávající zastávky Přerov,Penčice,Penčičky náves (na silnici II/436) a dále ve svých trasách směr Tršice dle platného JŘ.

 

Zastávka Přerov,Penčice,Penčičky náves (směr Nelešovice) na silnici III/4364 ul. Na Vrchu nebude obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce Přerov,Penčice,Penčičky náves (na silnici II/436 ul. Tršická).

Zastávka Přerov,Penčice,Penčičky náves (směr Tršice) na silnici II/436 ul. Tršická bude obsluhována ve stávající poloze bez omezení.

 

 

Silnice II/436 ul. Tršická (od křiž. se silnicí III/4365 ul. Lipňanská směr Tršice)

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek, které budou ze zastávky Přerov,Penčice,Penčičky náves vedeny ul. Tršická s obsluhou náhradní zastávky Přerov,Penčice,Pomník padlých a dále obousměrnou objízdnou trasou Penčice, ul. Lipňanská – Lipňany s obsluhou stávající zastávky Tršice,Lipňany,náves – do zastávky Tršice,nám.

 

Zastávka Přerov,Penčice,Pomník padlých (směr Tršice) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 350 m zpět na silnici II/436 ul. Tršická před RD č. p. 65/16 a 66/18 k náhradnímu označníku, dle návrhu žadatele.

Zastávka Přerov,Penčice,Pomník padlých (směr Přerov) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 350 m zpět na silnici III/4365 ul. Lipňanská před RD č. p. 98/3 k náhradnímu označníku, dle návrhu žadatele.

Zastávka Tršice,Lipňany,náves nebude konečnou / případně výchozí zastávkou.

 

V termínu 3: 29. 3. 2024 – 7. 4. 2024 – II/436 ul. Tršická (od křiž. se silnicí III/4365 ul. Lipňanská směr Tršice)

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek, které budou ze zastávky Přerov,Penčice,Penčičky náves vedeny po ul. Tršická s obsluhou náhradní zastávky Přerov,Penčice,Pomník padlých a dále obousměrnou objízdnou trasou Penčice, ul. Lipňanská – Lipňany s obsluhou stávající zastávky Tršice,Lipňany,náves – do zastávky Tršice,nám.

 

Zastávka Přerov,Penčice,Pomník padlých (směr Tršice) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 350 m zpět na silnici II/436 ul. Tršická před RD č. p. 65/16 a 66/18 k náhradnímu označníku, dle návrhu žadatele.

Zastávka Přerov,Penčice,Pomník padlých (směr Přerov) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 350 m zpět na silnici III/4365 ul. Lipňanská před RD č. p. 98/3 k náhradnímu označníku, dle návrhu žadatele.

Zastávka Tršice,Lipňany,náves nebude konečnou / případně výchozí zastávkou.

 

Linka 920510

Spoje č. 23 a 30 budou vedeny ve svých trasách s obsluhou zastávek dle platného JŘ, a s možností otáčení v obci Penčice.

 

V termínu 4: 8. 4. 2024 – 28. 4. 2024 – II/436 ul. Tršická (od křiž. se silnicí III/4367 ul. K Buku směr Tršice) 

Trasování linek bude shodné jako v průběhu „Termín 3“.

 

 

V termínu 5: 29. 4. 2024 – 2. 6. 2024 – II/436 ul. Tršická centrum (u Hasičské Zbrojnice směr Přerov) a směr Tršice (od křiž. se silnicí III/4367 ul. K Buku)

 

Linka 920510

Uvedenými úseky nebude umožněn průjezd spojům (mimo spoje č. 23 a 30), které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou okolo zemědělského statku s obsluhou náhradní zastávky Přerov,Penčice,Penčičky náves – Nelešovice – Lipňany s obsluhou stávající zastávky Tršice,Lipňany,náves – do zastávky Tršice,nám.

Spoje č. 23 a 30 budou z důvodu nemožnosti otáčení autobusů v obci zkráceny před obec Penčice, Penčičky na plochu v blízkosti zemědělského statku. U spoje č. 30 bude dodržený čas odjezdu v 15:00 hod. dle platného JŘ.

 

Zastávka Přerov,Penčice,Penčičky náves nebude touto linkou obousměrně obsluhována ve stávající poloze, ale bude přemístěna o cca 400 m dále před obec směr Čekyně k náhradnímu označníku (společný i pro linku MHD Přerov).

Zastávka Přerov,Penčice,Pomník padlých nebude touto linkou obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Tršice,Lipňany,náves nebude konečnou / případně výchozí zastávkou.

 

Linka 920513

Uvedeným úsekem silnice II/436 ul. Tršická nebude umožněn průjezd spojům (spoje  č. 39, 41, 43, 44, 46, 200, 201, 204, 213, 216, 217, 218, 219), které budou ze zastávky Přerov,Penčice,Penčičky náves vedeny ul. Tršická s obsluhou náhradní zastávky Přerov,Penčice,Pomník padlých a dále obousměrnou objízdnou trasou Penčice, ul. Lipňanská – Lipňany s obsluhou stávající zastávky Tršice,Lipňany,náves – do zastávky Tršice,nám.

 

Zastávka Přerov,Penčice,Pomník padlých (směr Tršice) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 350 m zpět na silnici II/436 ul. Tršická před RD č. p. 65/16 a 66/18 k náhradnímu označníku, dle návrhu žadatele.

Zastávka Přerov,Penčice,Pomník padlých (směr Přerov) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 350 m zpět na silnici III/4365 ul. Lipňanská před RD č. p. 98/3 k náhradnímu označníku, dle návrhu žadatele.

Zastávka Tršice,Lipňany,náves nebude konečnou / případně výchozí zastávkou.

 

 

V termínu 6: 3. 6. 2024 – 4. 8. 2024 – II/436 ul. Tršická centrum (u Hasičské Zbrojnice – křiž. MK ul. Ke Koupališti)

 

Linka 920510

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům (mimo spoje č. 23 a 30), které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou okolo zemědělského statku s obsluhou náhradní zastávky Přerov,Penčice,Penčičky náves – Nelešovice – Lipňany s obsluhou stávající zastávky Tršice,Lipňany,náves – do zastávky Tršice,nám.

Spoje č. 23 a 30 budou z důvodu nemožnosti otáčení autobusů v obci zkráceny před obec Penčice, Penčičky na plochu v blízkosti zemědělského statku. U spoje č. 30 bude dodržený čas odjezdu v 15:00 hod. dle platného JŘ.

 

Zastávka Přerov,Penčice,Penčičky náves nebude obousměrně obsluhována ve stávající poloze, ale bude přemístěna o cca 400 m dále před obec směr Čekyně k náhradnímu označníku (společný i pro linku MHD Přerov).

Zastávka Přerov,Penčice,Pomník padlých nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Tršice,Lipňany,náves nebude konečnou / případně výchozí zastávkou.

 

Linka 920513

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům (spoje  č. 39, 41, 43, 44, 46, 200, 201, 204, 213, 216, 217, 218, 219), které budou z Nelešovic vedeny směr Penčice okolo zemědělského statku s obsluhou náhradní zastávky Přerov,Penčice,Penčičky náves, kde se otočí a vrátí se zpět do Nelešovic a dále po Lipňany s obsluhou stávající zastávky Tršice,Lipňany,náves – do zastávky Tršice,nám.

 

Zastávka Přerov,Penčice,Penčičky náves nebude obousměrně obsluhována ve stávající poloze, ale bude přemístěna o cca 400 m dále před obec směr Čekyně k náhradnímu označníku (společný i pro linku MHD Přerov).

Zastávka Přerov,Penčice,Pomník padlých nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Tršice,Lipňany,náves nebude konečnou / případně výchozí zastávkou.

 

 

V termínu 7: 5. 8. 2024 – 22. 9. 2024 – II/436 ul. Tršická centrum (křiž. MK ul. Ke Koupališti – křiž. se silnicí III/4365 ul. Lipňanská)

 

Linka 920510

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům (mimo spoje č. 23 a 30), které budou ze zastávky Přerov,Penčice,Penčičky náves (na silnici III/4364 ul. Na Vrchu) vedeny obousměrnou objízdnou trasou – Nelešovice – Lipňany s obsluhou stávající zastávky Tršice,Lipňany,náves – do zastávky Tršice,nám.

 

Zastávka Přerov,Penčice,Penčičky náves (směr Tršice) na silnici II/436 ul. Tršická nebude obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce Přerov,Penčice,Penčičky náves na silnici III/4364 ul. Na Vrchu.

Zastávka Přerov,Penčice,Penčičky náves (směr Přerov) na silnici II/436 ul. Tršická bude obsluhována ve stávající poloze bez omezení.

Zastávka Přerov,Penčice,Pomník padlých nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Tršice,Lipňany,náves nebude konečnou / případně výchozí zastávkou.

 

Spoje č. 23 a 30 budou vedeny ve svých trasách s obsluhou zastávek dle platného JŘ, a s možností otáčení v obci Penčice, Penčičky.

 

 

Linka 920513

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům (spoje  č. 39, 41, 43, 44, 46, 200, 201, 204, 213, 216, 217, 218, 219), které budou z Nelešovic vedeny obousměrnou objízdnou trasou Penčice, Penčičky ul. Dražka, ul. Na Vrchu, kde se otočí přes silnici II/436 ul. Tršická zpět na ul. Na Vrchu s obsluhou stávající zastávky Přerov,Penčice,Penčičky náves – vrátí se zpět do Nelešovic a dále Lipňany s obsluhou stávající zastávky Tršice,Lipňany,náves – do zastávky Tršice,nám.

 

Zastávka Přerov,Penčice,Penčičky náves (na silnici III/4364 ul. Na Vrchu) bude obsluhována spoji pro oba směry.

Zastávka Přerov,Penčice,Penčičky náves (směr Tršice) na silnici II/436 ul. Tršická nebude obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce Přerov,Penčice,Penčičky náves na silnici III/4364 ul. Na Vrchu.

Zastávka Přerov,Penčice,Pomník padlých nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Tršice,Lipňany,náves nebude konečnou / případně výchozí zastávkou.

 

 

V termínu 8: 5. 2. 2024 – 4. 3. 2024 – MK ul. Ke Koupališti

 

Uvedeným úsekem není vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje.

 

 

V termínu 9: 4. 3. 2024 – 29. 3. 2024 – MK ul. U Kostela 

 

Uvedeným úsekem není vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje.

 

Na dotčené linky 920510 a 920513 byly vypracovány návrhy výlukových jízdních řádů, které zasíláme v příloze k nahlédnutí, ve kterém je upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. Přiložené výlukové jízdní řády obsahují omezení na etapy 2, 3, 4, 5.  

 

JÍZDNÍ ŘÁDY KE STAŽENÍ:

lV_0920510.pdf

lV_0920513.pdf


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů