Suchonice

 

Obec Suchonice leží 15 km jihovýchodně od Olomouce v nadmořské výššce 301 m n. m. Nachází se v Tršické pahorkatině v závětří  zalesněného vrchu Chlum a  kopce Příhon.
První písemná zpráva o obci Suchonice je z roku 1303. Název obce je odvozen od jména Suchoň.

Dominantou obce je kostel sv. Václava založený v r. 1929 rodinou Zapletalových. Kostel byl v letech 1994-1997 opraven.
V současné době zde žije 185 obyvatel. Ve středu obce je mateřská škola, v obci se  dále nachází obecní úřad, požární zbrojnice a prodejna smíšeného zboží. Obec  vlastní dešťovou kanalizaci, kabelovou telefonní síť a plynovod.
Suchonice jsou obcí zemědělského charakteru. Tradiční plodinou byly obiloviny, řepa  a chmel. V současné době byla řepa nahrazena řepkou.

   

  

9. 10. Štefan, Sára

Zítra: Mariana

Sběrová sobota dne 7. listopadu od 11:30 do 12:00 hodin.   Upozorňujeme, že nebude odebírán azbest  /eternit/, tento odpad lze likvidovat pouze na samostatnou objednávku obce dle přiložené cenové nabídky

sběrová sobota

cenová nabídka na likvidaci odpadů

Návštěvnost stránek

050409