suchonice suchonice

Fulltextové vyhledávání

28. 9. Václav

Zítra: Michal
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Dokumenty vydané obecním úřadem je možné si fyzicky prohlédnout v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

obecně závazná vyhláška č. 2-2020.pdf

1.1.2021

obecně závazná vyhláška č.1-2020.PDF

1.8.2020
 obecně závazná vyhláška 3-2019.PDF 1.1.2020
 obecně závazná vyhláška 2-2019.PDF 1.1.2020
 obecně závazná vyhláška 1-2019.PDF 1.1.2020
 obecně závazná vyhláška č.1-2018. 1.1.2019
 obecně závazná vyhláška 1-2017. 1.1.2018
obecně závazná vyhláška 1-2016. 1.1.2017 
obecně závazná vyhláška 1-2015. 1.1.2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 1.1.2015 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 1.1.2015 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 1.1.2014 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

1.1.2013 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Usnesení zastupitelstva ve volebním období 2018-2022

zápis z 2. zasedání 15.12.2014.pdf

zápis z 2. zasedání dne 17.12.2018.pdf

zápis z 3. zasedání dne 29.1.2019.pdf

zápis z 3. zasedání dne 5.2.2015.pdf

zápis z 4. zasedání dne 11.4.2019.pdf

zápis z 4. zasedání dne 23. 3.2015.pdf

zápis z 5. zasedání dne 19.6.2019.pdf

zápis z 5. zasedání dne 21.5.2015.pdf

zápis z 6. zasedání dne 10.9.2019.pdf

zápis z 6. zasedání dne 23.6.2015.pdf

zápis ze 7.zasedání dne 17.7.2015.pdf

zápis ze 8.zasedání dne 8.10.2015.pdf

zápis ze 9.zasedání dne 16.11.2015.pdf

zápis ze 10.zasedání dne 21.12.2015.pdf

zápis z 11. zasedání ze dne 25.2.2016.pdf

zápis z 12.zasedání dne 23.5.2016.pdf

zápis z 13. zasedání dne 11.7.2016.pdf

zápis ze 14.zasedání ze dne 6.10.2016.pdf

zápis ze 15.zasedání ze dne 5.1.2017.pdf

zápis ze 16.zasedání ze dne 3.4.2017.pdf

zápis z 17. zasedání dne 27.6.2017.pdf

zápis z 18. zasedání dne 18.9.2017.pdf

zápis z 19. zasedání dne 4.12.2017.pdf

zápis z 20. zasedání dne 22.1.2018.pdf

Zápis z 21.zasedání ze dne 18.4.2018.pdf

zápis z 22. zasedání dne 21.5.2018.pdf

zápis z 23. zasedání dne 27. 6.2018.pdf

zápis z 24. zasedání dne 17.9.2018.pdf

zápis z ustavujícího zasedání 2.11.2018.pdf

zápis z 2. zasedání dne 17.12.2018.pdf

zápis z 3. zasedání dne 29.1.2019.pdf

zápis z 4. zasedání dne 11.4.2019.pdf

zápis z 5. zasedání dne 19.6.2019.pdf

zápis z 6. zasedání dne 10.9.2019.pdf