suchonice suchonice

Fulltextové vyhledávání

13. 12. Lucie

Zítra: Lýdie
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Dokumenty vydané obecním úřadem je možné si fyzicky prohlédnout v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 1.1.2013 
 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 1.1.2014 
 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 1.1.2015 
 Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 1.1.2015 
 obecně závazná vyhláška 1-2015. 1.1.2016
 obecně závazná vyhláška 1-2016. 1.1.2017 
 obecně závazná vyhláška 1-2017. 1.1.2018

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Usnesení zastupitelstva ve volebním období 2014-2018

usnesení z ustavujícího zasedání dne 2.11.2018.PDF

 

 

Usnesení zastupitelstva ve volebním období 2014-2018

usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva

Usnesení z 15. zasedání.docx

Usnesení z 16. zasedání.docx

Usnesení z 17. zasedání.docx

Usnesení z 18. zasedání.docx

usnesení z 19. zasedání

usnesení z 20. zasedání.PDF

usnesení z 21. zasedání.PDF 

 usnesení z 22. zasedání.PDF

usnesení z 23. zasedání.PDF

usnesení z 24. zasedání.PDF

unesení z 25. zasedání.PDF